" Tặng các video Free của Trade Forex / Trade coin "
                      --- David Học ---- 0987732228
Bộ Video
www.khoahoctradecoin.com
www.videoforex.net
www.bo.edu.vn 
/
- Nạp rút và tư duy chuyển tiền 
- Đưa ra các cách vào lệnh
- Vận hành và đi vốn theo tài sản
800 000 vnđ Giá cũ 
Bạn nhận được các thông tin 
về cách quản trị vốn và tư tưởng quản lý vốn của tôi 
350.000vnđ
/
Quản lý vốn và tâm lý giao dịch
- Phân biệt khối lượng giao dịch an toàn 
- Quản trị vốn và theo dõi dòng tiền 
- Cài đặt mô hình thực chiến của các chỉ số an toàn 
450 000vnđ giá cũ 
Bạn sẽ nhận được bộ sách 
Forex và tổng hợp giao dịch
165.000 vnđ
/
Giao dịch Forex
- Tập trung khung thơi gian tối giản nhất để đánh vàng
- Các chỉ báo và xử lý để hiệu quả 
- Nhận hướng dẫn và cài đặt
750 000 vnđ  Giá cũ 
Bạn sẽ nhận file và được 
hướng dẫn bởi David 
290.000 vnđ
/
Đánh vàng
Bộ sách Forex kiếm tiền mọi lúc thực tiễn thực tế và thực chiến ... 
Các tài liệu giúp bạn giỏi 
1. Cách giao dịch
2. Tâm lý đầu tư 
3. Quản trị vốn ...
                            4. Kiếm tiền từ Forex và bản chất 
/